Küresel yer belirleme sistemi nedir

Global Yer Belirleme Sistemi Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılar. Bu sistem, ABD savunma bölümüne ait, yörüngede sürekli olarak dönen 24 uydudan oluşur. Bu uydular çok düşük güçlü radyo sinyalleri yayarlar. Yeryüzündeki GPS alıcısı, bu sinyalleri alır. Böylece konum belirlenmesi mümkün olur. Sistemin kurulum değeri yaklaşık olarak 12 milyar ABD Dolarıdır. Devam eden bakım masrafları sistemin değerini arttırmaktadır. Bu sistemin ilk kuruluş hedefi tamamen askeri amaçlar içindi.

GPS alıcıları yön bulmakta, askeri çıkartmalarda ve roket atışlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basit bir anlatımla, GPS size bulunduğunuz yerleri işaretleme ve belirlediğiniz noktaya geri dönme imkanı sağlar. GPS, kapalı alanlar ve su altı gibi sinyallerin alınmasının güçleştiği yerler dışında dünya üzerinde her yerde çalışır. Uzay Bölümü Uzay bölümü, en az 24 uydudan 21 aktif uydu ve 3 yedek oluşur ve sistemin merkezidir. Bu kadar fazla yükseklikte bulunan uydular oldukça geniş bir görüş alanına sahiptirler ve dünya üzerindeki bir GPS alıcısının her zaman en az 4 adet uyduyu görebileceği şekilde yerleştirilmişlerdir.

Uydular saatte 7. Güneş enerjisi ile çalışırlar ve en az 10 yıl kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Ayrıca güneş enerjisi kesintilerine karşı güneş tutulması vs. Uyduların her biri, iki değişik frekansta ve düşük güçlü radyo sinyalleri yayınlamaktadır. Yani bulutlardan, camdan ve plastikten geçebilir ancak duvar ve dağ gibi katı cisimlerden geçemez. FM radyo sinyalleri İşte bu yüzden GPS uydularından temiz sinyal alabilmek için açık bir görüş alanı gereklidir. Bu sinyallerin ana amacı yerdeki alıcının, sinyalin geliş süresini ölçerek, uyduya olan mesafesini hesaplamayı mümkün kılmasıdır.

Uyduya olan mesafe, sinyalin geliş süresi ile hızının çarpımına eşittir. Sinyallerin kabul edilen hızı ışık hızıdır. Gelen bu sinyal, uydunun yörünge bilgileri ve saat bilgisi, genel sistem durum bilgisi ve ionosferik gecikme bilgisini içerir. Uydu sinyalleri çok güvenilir atom saatleri kullanılarak zamanlanır. Dünya üzerinde 5 adet kontrol istasyonu bulunmaktadır. Bunlardan dördü insansız, biri insanlı ana kontrol merkezidir.

İnsansız kontrol merkezleri, topladıkları bilgileri ana merkeze yollarlar. Ana merkezde bu bilgiler değerlendirilerek gerekli düzeltmeler uydulara bildirilir. Kullanıcı Bölümü Kullanıcı bölümü yerdeki alıcılardır. Daha önce bahsedildiği gibi çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin kullanıcı bölümüne dahil olur. Bu sayede GPS her uydunun yörüngesini bilir ve olması gereken konumu hesaplar.

Uydular konum değiştirdikçe almanak bilgisi yenilenir. Uydu yörüngelerinde ufak sapmalar meydana gelebilir. Bu sapmaların hesaplanması için kontrol bölümü uyduların yörünge bilgilerini sürekli olarak izler. Elde edilen bu hata verileri Ana kontrol merkezine ulaştırılır ve düzeltilerek buradan uydulara geri gönderilir. Bu düzeltilmiş kesin konum bilgilerine Ephemeris Data — Geçici Bilgi adı verilir.

watch

Küresel yer belirleme sistemi nedir

Bu bilgiler güncelliğini 4 ila 6 saat arasında korur. Ephemeris bilgisi daha sonra kodlanarak GPS alıcısına gönderilir. Almanak ve Ephemeris bilgilerini alan GPS alıcısı, uyduların kesin konumlarını sürekli olarak belirler. Zamanlamanın Önemi GPS alıcısının uyduların kesin konumlarını bilmesinin yanı sıra uydulara olan uzaklığını da bilmesi gerekir. Bu sayede, dünya üzerindeki yerini hesaplayabilir. Meyve veren ağacı keserek yeni bir ağaç elde edebilen yoktur! Innovia 4'ün inşaatı ne zaman başlayacak?

Konum belirleme (GNSS) uydulari

En uygun konut kredisi faizi hangi bankada Temmuz ? TOKİ borcu bitene kadar tapu alınır mı? Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski'den Türk inşaatçılara övgü! Kağıthane Yahya Kemal'de dönüşüm başladı! Yazlık yatırımı için doğru zaman mı? Bu adı miktarlarda alıcının temel çözünürlük çarpımı ile yapılır pozisyonu geometrik bir sulandırma kullanılan uydu nispi hava yön hesaplanan GDOP faktörlere. Alıcı konum bilgisi, enlem ve boylam kullanılarak, bir koordinat sistemi spesifik olarak ifade edilir WGS 84 jeodezik referans noktasını ya da ülkeye özgü bir sistem.

GPS denklemleri sayısal ve analitik yöntemlerle çözülebilir. Geometrik yorumların bu çözüm yöntemlerinin anlaşılmasını geliştirebilir. En az üç uydulardan gelen sinyaller gereklidir ve Earth idealize küre ile olanlardan küreleri kesen bir yüzey konumu elde edilir olacaktır. Dünya yüzeyinin bir özelliksiz küre değil, çünkü Gerçekte, en azından bir tane daha uydu, ancak, bir yükselti elde etmek için gereklidir.

Alıcı ve uydu arasında sözde mesafe ise i ve alıcı ve uydu arasında sahte erim j çıkarıldığı, s i - P J , ortak alıcı saat meyli b mesafesi bir fark ortaya, ortadan kaldıran, d j - d j. İki nokta burada, iki geri mesafede sabit bir farka sahip noktaları eğrisinin, a, hiperbol uçağa ve devrim hiperboloit 3D uzayda bakınız Multilaterasyon. Bu durumda, dört sözde mesafe ölçümlerinden, alıcı, üç hiperboloitlerin her yüzeylerinin kesişme yerleştirilebilir odaklar uyduların bir çift de.

Ek uydular ile birden fazla kavşaklar mutlaka benzersiz değildir ve en iyi uyan çözüm yerine aranır. Alıcı pozisyonlar arasında merkezi olarak yorumlanabilir yazılı küre yarıçapı insphere bc alıcı saat meyli ile verilen, b ışık hızına ölçekli c. İnsphere konumu diğer küreleri bkz dokunuyor şekildedir Apollonius Uygulamalarının Sorunu. Çevreleyen küreler yarıçapları ölçülen sözde uzaklık eşit GPS uydularından en ortalanır p i.


  • GPS Nedir? Nasıl Çalışır??
  • lise yer belirleme?
  • GPS Nedir ?.
  • icloud telefon takip.

Bu yapılandırma bölümünde tarif edilenden farklı olan Spheres küre yarıçapları tarafsız veya geometrik aralıkları içinde bulundukları, d i. Çözelti boşluk [ x, y, z, b ] dört boyutlu geometrik alanı olarak görülebilir. Bu durumda denklem her bir anlatır küresel koni uyduya bulunan doruk ve baz uydu etrafında bir küre ile. Alıcı dört ya da konilerin daha fazlasının kesiştiği noktada bulunmaktadır. En fazla dört uydu mevcut olduğunda, alıcı kanal sayısı, işleme yeteneği, ve bağlı, hesaplama dört iyi kullanabilir veya tüm görünür uyduların kadar aynı anda birden fazla dört hassas geometrik seyreltme GDOP.

Dörtten daha fazla kullanılması herhangi bir benzersiz bir çözüm ile denklem aşırı tespit sistemi ile ilgilidir; bu tür bir sistem, bir çözülebilir en küçük kareler veya ağırlıklı en küçük kareler metodu.

KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ: GPS

Hem dört uydu ya da daha fazla dört, en küçük kareler denklemler için denklemleri, lineer olmayan ve özel bir çözüm yöntemleri gerekir. Yaygın bir yaklaşım, örneğin denklem, bir lineer hale formuna yineleme tarafından Gauss-Newton algoritması. GPS ilk olarak bir sayısal en küçük kareler çözüm yöntemi -yani kullanımını önce kapalı bir şekilde çözümler bulunmuştur varsayılarak geliştirilmiştir.

Denklem yukarıda setine biri kapalı form çözümü S. Bancroft tarafından geliştirilmiştir. Onun özellikleri iyi bilinmektedir; Özellikle, savunucuları bunun düşük üstündür İstem GDOP yinelenen en az alan yöntemlere göre, durumlar. Bancroft yöntemi, sayısal karşı, ve dört veya daha fazla uydu için de kullanılabilir olarak, cebirseldir.

Bancroft yöntem bilinmeyen miktarlarda bir ya da iki çözümleri sunmaktadır. Bir alıcı, bir çözelti için birden fazla dört uydu kullandığında, Bancroft kullanan yaygın ters bir çözüm bulmak için diğer bir deyişle, pseudoinverse.

GPS Nedir? Nasıl Çalışır?

Bir olgu iteratif metotlar örneğin, bu yapılmıştır Gauss-Newton algoritması çözmek için üzerinden belirlenen doğrusal olmayan en küçük kareler NLLS sorunlar genellikle daha doğru çözümler sunar. Leick ve diğ. GPS alıcısı saat hataları ve diğer efektler için düzeltmeler yapar, ancak bazı kalıntı hatalar düzeltilmemiş kalır.

Bu kaynaklardan gelen kalıntı hataların büyüklüğü hassas geometrik seyreltme bağlıdır. Böyle büyütme sistemleri genellikle adlandırılmış veya bilgi geldiğinde şekline göre açıklanmıştır. Bazı sistemler ek hata bilgilerini örneğin saat sapması, efemera, ya da iletmek iyonosfer gecikme üçüncü bir grup ek gezinme veya araç bilgileri sağlarken diğerleri, önceki hataları karakterize.

Doğruluk ek veya alternatif bir şekilde mevcut GPS sinyallerinin kesin izleme ve ölçüm yoluyla geliştirilebilir. Büyük Kalan hata genellikle aracılığıyla öngörülemeyen gecikme iyonosfer.

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Nedir | Bilgi Bankası

Uzay aracı iyonosfer modeli parametreleri yayın, ancak bazı hatalar kalır. İyonosfer gecikme sıklığı ve iyi tanımlanmış bir fonksiyonudur toplam elektron içeriği çok frekanslar arasındaki varış zaman farkı ölçümü, yol boyunca TEC bu şekilde TEC ve her bir frekansta tam iyonosfer gecikme belirler. Askeri alıcıları L1 ve L2 hem de aktarılan P E kodu çözebilir. Şifre çözme anahtarları olmadan, bir kullanımı mümkün olduğunu codeless aynı hata bilgilerin çoğunu kazanmak için L1 ve L2 P E kodu karşılaştırma tekniği.

Bu teknik yavaş, bu yüzden sadece uzman ölçme ekipmanı üzerinde şu anda kullanılabilir. Gelecekte, ek sivil kodları bkz L2 ve L5 frekanslarda aktarılabilir beklenmektedir GPS modernizasyonu. Ardından, tüm kullanıcılar çift frekanslı ölçümlerini gerçekleştirmek ve doğrudan iyonosfer gecikme hatalarını hesaplamak mümkün olacaktır. Bu darbe geçiş nedeniyle ortaya çıkan hata düzelten PRN anlık değildir ve bu nedenle bir korelasyon Uydu-alıcı dizisi uygun işlemi kusurlu.


  1. telefonu uydudan takip etme.
  2. Gps Global Konum Belirleme Sistemi?
  3. iphone 7 yazılım güncelleme bölümü yok.
  4. Küresel yer belirleme sistemi nedir.
  5. Normal GPS faz farkı hata belirsizlik metre ft kadardır. Bu yaklaşımda, aralık sinyalinin belirlenmesi az 10 cm 4 inç bir hassasiyet ile çözülebilir.